Investitori

Fortenova grupa je posvećena stvaranju nove vrijednosti za svoje dioničare i investitore

Investitori

Investitori svoje upite prema Grupi mogu poslati na investors@fortenovagrupa.hr


Naše kompanije